Archieven

Dit bericht is 2289 keer gelezen

REGIO – De jacht op knobbelzwanen in de provincie Zuid-Holland is opnieuw door de Rechtbank Den Haag per direct verboden. Dat is de uitkomst van het tweede kort geding, aangespannen door Stichting Dierenradar van dierenarts/zwanenbeschermster Saskia van Rooy en de Faunabescherming.

Schade door zwanen, waarop de Faunabeheereenheid eerder vrijstelling had verkregen om knobbelzwanen in Zuid-Holland te bestrijden was onvoldoende aangetoond volgens de Rechtbank Den Haag in haar uitspraak van 22 november 2018 – naar aanleiding van een eerste kort geding, aangespannen door Stichting Dierenradar en de Fauna-bescherming – en oordeelde dat het afschieten van knobbelzwanen voorlopig niet was toegestaan; bovendien zouden daarbij ook de strikt beschermde Kleine zwanen kunnen worden verstoord en/of afgeschoten.

Nadat de provincie de Faunabeheereenheid het Faunabeheerplan iets had laten aanpassen, werd jagers alsnog een vrijstelling verleend om per 1 oktober 2019 knobbelzwanen te schieten. Met dit tweede kort geding is hier opnieuw een streep door gezet. Volgens de Rechtbank is door Dierenradar en de Faunabescherming aangetoond dat het in het Faunabeheerplan beschreven afschot van knobbelzwanen grote reële risico’s impliceert voor de populatie Kleine zwanen.

Kleine zwanen
Met name in de provincie Zuid-Holland komen in de herfst- en winterperiode Kleine zwanen voor, veelvuldig in gemengde groepen met knobbelzwanen. Kleine zwanen worden ernstig bedreigd, en het is verboden ze te verstoren en doden. Volgens genoemde organisaties leidt het afschot van knobbelzwanen onvermijdelijk tot het verstoren, verwonden en afschieten van Kleine zwanen. Vanaf schotafstand zijn de beide soorten nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

Beschermingsgebied
Nederland is van groot internationaal belang voor de overwintering van Kleine zwanen, omdat bijna tweederde van de wereldpopulatie hier overwintert. De Krimpenerwaard, de Alblasserwaard en de polders bij Zoetermeer/Alphen aan de Rijn e.o. zijn door de AEWA (Agreement on the Conservation of African- Eurasian Migratory Waterbirds) internationaal aangewezen als een van de belangrijkste beschermingsgebieden voor Kleine zwanen. Ondanks de beschermde status van

Kleine zwanen toont onderzoek aan dat meer dan 22% van de Kleine zwanen schothagel in het lijf heeft.

Geen enkele controle
Volgens de Rechtbank heeft de provincie geen maatregelen getroffen om opzettelijke verstoring van Kleine zwanen te voorkomen. Op de hoorzitting gaf de provincie te kennen dat er in het veld zelfs geen enkele controle plaatsvindt wélke dieren door jagers zijn geschoten. De Rechtbank stelt dat opzettelijke verstoring en zelfs bejaging van Kleine zwanen niet is uitgesloten. Alleen al dit feit kan de toets der kritiek niet doorstaan, en derhalve volgde er geen beoordeling van de Rechtbank van de overige door Dierenradar en Faunabescherming aangevoerde argumenten.

Caring Vets
Een van die argumenten is dat de provincie barbaarse martelmethoden toelaat om gewonde zwanen te doden, mocht een genadeschot wegens veiligheidsredenen onmogelijk zijn. Jagers zouden dan gewonde zwanen met een knuppel bewusteloos moeten slaan om vervolgens met een priem of mes de schedel te doorboren en daarbij de kleine hersenen, verlengde merg en hersenschors kapot te draaien en roeren. De Faculteit Diergeneeskunde, een aantal dierenarts-specialisten vogels en vogeldierenartsen en circa 130 Caring Vets verklaarden schriftelijk dat deze methode een “onontkoombaar ernstig langdurig lijden van knobbelzwanen betekent, een onaanvaardbare zeer ernstige aantasting van het dierenwelzijn”.

Gedumpte zwanenfamilie
Ondanks het afschotverbod van vorig jaar, kreeg Van Rooy meldingen over illegaal geschoten zwanen in de Krimpenerwaard. “Zelf vond ik begin september een gedode gedumpte zwanenfamilie in Stolwijk. De politie Krimpenerwaard weigerde onderzoek te doen naar de doodsoorzaak van de negen zwanen. Ik liet röntgenfoto’s maken, die uitwezen dat de zwanen munitie in het lijf hadden en dat hun hals illegaal was gedraaid en gebroken. De burgemeester van de Krimpenerwaard liet verontruste burgers weten dat de politie hieraan geen prioriteit mag geven.”

Zogenaamd onderzoek
Het rapport van Rudi Terlouw van Bui-te-gewoon en de jagers van de Wildbeheereenheid Krimpenerwaard over knobbelzwanen in de Krimpenerwaard, kan volgens Van Rooy onmiddellijk bij het grof vuil: “Het maakt deel uit van het Faunabeheerplan, waarvan de werking door de Rechtbank nu voor de tweede keer is opgeschort. Talloze feiten tonen aan dat het rapport is toegeschreven naar een voorgekookte uitkomst, en vermeende tellingen van zwanen uit de lucht zijn gegrepen. Met dit zogenaamde onderzoek is circa 14.000 euro gemeenschapsgeld over de balk gesmeten. Geld dat had moeten worden besteed aan het aanstellen van een gemeentelijke BOA voor controle op jagers in het veld.”

Van Rooy: “Deze uitspraak wil dus helaas niet zeggen dat de zwanen nu veilig zijn. Ik roep iedereen op knobbelzwanen heel goed in de gaten te houden en direct te filmen zodra zwanen illegaal worden bejaagd.”

Foto: Serge Ligtenberg
Tekst: Loes Ambrosius

Dit bericht is 2289 keer gelezen

Deel dit:

Een reactie op Rechter verbiedt afschot zwanen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief