Archieven

Dit bericht is 1083 keer gelezen

SCHOONHOVEN – Per 1 januari 2022 worden de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Schoonhoven en de in omvang veel grotere Remonstrantse Gemeente Utrecht samengevoegd tot één kerkelijke gemeente. Schoonhoven wordt dan een wijkgemeente van de remonstrantse gemeente in Utrecht.

“Afgelopen jaren is nadrukkelijk gekeken naar de wijze waarop de toekomstbestendigheid van de relatief kleine Schoonhovense vrijzinnige gemeenschap kon worden verstevigd en gewaarborgd”, geeft voorzitter Menno Boetes van de kerkenraad Remonstranten Schoonhoven aan. “Met deze stap – waarmee een einde komt aan 389 jaar zelfstandige remonstrantse gemeente in Schoonhoven – blijft de remonstrantse geloofsgemeenschap in de zilverstad gevestigd en kunnen de tweewekelijkse kerkdiensten eveneens worden voortgezet. Daarnaast blijven ook activiteiten zoals de Kruispoortlezingen/-bijeenkomsten in stand en deze voorzien in een duidelijke behoefte.”

Ds. Lense Lijzen is aangesteld als de nieuwe predikant voor Schoonhoven en is zijn werkzaamheden inmiddels al gestart.

Voordeel van de samenvoeging is dat beide gemeenten gebruik kunnen maken van elkaars expertise en deskundigheid op gebied van bestuurlijke zaken, financiën, diaconie, liturgische aspecten, pastoraal werk, etc.

Boetes: “De leden en vrienden van de remonstranten in Utrecht en Schoonhoven hebben unaniem ingestemd met de samenvoeging waarbij de leden/vrienden uit de zilverstad deze stap echt zien als een nieuwe start, positief gericht op de toekomst en met focus op het lokale gemeentewerk.”

De Remonstranten kenmerken zich door vrijheid, verdraagzaamheid en ruimte op het vlak van geloof, zo geeft Boetes aan. “Ruimte voor ieder, die op zoek wil gaan naar een actuele manier van geloven, zonder zijn/haar eigenheid te verliezen en met respect voor de eigenheid van een ander. Remonstranten gaan uit van de volstrekte gelijkwaardigheid van mensen en komen op voor gelijke rechten ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, etnische achtergrond, inkomen of politieke gezindheid. Remonstranten proberen vanuit hun geloof te reageren op de vragen van vandaag met een open oog voor eigentijdse ontwikkelingen in maatschappij en cultuur. Zij leveren een bijdrage aan de vernieuwing van kerk en theologie.”

Meer informatie over de remonstrantse gemeente Schoonhoven staat op remonstranten.schoonhoven.nl.

Dit bericht is 1083 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief