Archieven

Dit bericht is 774 keer gelezen

Eerste paal geslagen door Ben Verveer

Eerste paal geslagen door Ben Verveer. Foto: Van Wijntjes Fotografie

WILLIGE LANGERAK – Afgelopen woensdag is met het slaan van de eerste paal het startsein gegeven voor verbouwing van gebouw ‘De Bron’. Het verenigingsgebouw van het bekende ‘Witte Kerkje’ is door de explosieve groei van het aantal kerkleden te klein geworden. Naast het realiseren van extra ruimte worden inpandig tal van wijzigingen en wensen doorgevoerd. Geplande oplevering is september 2019.
Deze week hebben alle inwoners van Schoonhoven en Willige Langerak een nieuwskrant in de bus ontvangen met informatie over de verbouwing. Daarin wordt uitvoerig ingegaan op de plannen die de komende maanden gerealiseerd gaan worden. In tegenstelling tot de landelijke trend is de kerkgemeenschap van Willige Langerak sterk gegroeid in de afgelopen jaren. “Oorzaak is voornamelijk de uitbreiding van de wijk Thiendenland welke binnen ons kerkelijk grondgebied valt”, vertelt Jan Noorlandt in gesprek met RTV Krimpenerwaard. Hij is lid van het bouwteam welke samen met aannemer en architect zorg draagt voor het tijdig en binnen de gestelde richtlijnen opleveren van het project. Het huidige gebouw is vanaf december 1992 in gebruik.
Vergunning
Het verenigingsgebouw wordt gebruikt voor tal van activiteiten. Naast de kerkelijke bezigheden vinden er bijeenkomsten plaats waaronder vrouwenochtenden, cursussen, kledingbeurzen, seniorengymnastiek, condoleances en rouwdiensten. “Tien jaar geleden ben ik al begonnen met aangeven dat de Bron te klein zou worden”, maakt Arie Zwijnenburg duidelijk. Hij is eveneens lid van het bouwteam en is de aanjager geweest tot deze grootscheepse verbouwing. “Het kerkbestuur zag het in eerste instantie niet zitten, ik kreeg veel tegenstand. Ik heb doorgezet en ben met architectenbureau Verstoep om de tafel gaan zitten. Daaruit zijn een viertal ontwerpen gekomen waar een definitieve keuze uit is gemaakt. Uiteindelijk is er vorig jaar april groen licht gegeven om de plannen te realiseren. Door allerlei oorzaken heeft de vergunning lang op zich laten wachten waardoor we later hebben kunnen starten. Door de snel toenemende bouwkosten is het hele project daardoor een stuk duurder geworden”, aldus Zwijnenburg. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Herk Bouw.
Financiën
De werkzaamheden worden de komende maanden uitgevoerd met inzet van vele vrijwilligers. “We hebben een paar weken geleden de binnenboel gesloopt. Dat deden we met bijna twintig mensen. Op deze manier willen we proberen ongeveer een ton te besparen op de totale kostprijs”, geeft Arie aan. Het totale financiële plaatje bedraagt ruim vijf ton. De kerk kan dit uit eigen middelen betalen maar dan is de bodem van de geldkist te zien. Daarom zijn er veel acties zoals de rommelmarkt, oliebollenactie en kledingbeurzen. Daarnaast zijn door middel van fondsenwerving via 2Select Fondsenwerving al duizenden euro’s opgehaald. Een aantal leden van het bouwteam blijft zich de komende tijd inzetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Tevens wordt een beroep gedaan op de eigen kerkleden en inwoners om een financieel steentje bij te dragen. Giften kunnen overgemaakt worden op NL94 RABO 0334 2611 39 t.n.v. Hervormde Gemeente Willige Langerak inzake verbouwing De Bron.
Planning
De komende maanden wordt voor de activiteiten uitgeweken naar het voormalig schooltje van Willige Langerak en de consistorie in de kerk. Streven is om eind september dit jaar het nieuwe gebouw op te leveren. Dat valt samen met de start van het nieuwe winterseizoen. Het meest spannende van het project vindt Jan toch wel het financiële gedeelte. “Arie ziet het wat luchtiger in”, lacht hij zijn zorgen weg. Beide heren zijn ervan overtuigd dat het gaat lukken. Aan de Montignylaan komt een prachtig gebouw wat past in de stijl van de omgeving. “Ik ben ervan overtuigd dat het een aanwinst wordt voor de omgeving”, geeft Jan zelfverzekerd aan. Arie knikt instemmend: “Het wordt een drukke periode, we gaan onze schouders eronder zetten. Het gaat zeker goed komen.”
Het gehele gesprek met Jan Noorlandt en Arie Zwijnenburg hoort u a.s. zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur op het radiokanaal van RTV Krimpenerwaard. 
De pastorie en 'De Bron' na de uitbreiding

De pastorie en ‘De Bron’ na de uitbreiding

Dit bericht is 774 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief