Archieven

Dit bericht is 2088 keer gelezen

VLIST – Het stiltegebied Vlist is verkozen tot het lawaaiigste stiltegebied van Nederland. Dit is zondagmorgen tijdens de uitzending van het radioprogramma ‘Vroege Vogels’ bekend gemaakt. Het gebied kreeg 65 procent van de stemmen.

In totaal waren 47 gebieden genomineerd voor de titel ‘Lawaaiigste stiltegebied van Nederland’. “In veel van deze gebieden speelt hetzelfde probleem; grote groepen (met name) motorfietsen trekken op zaterdag en zondagen als een lawaaiig lint door het stiltegebied”, zegt Tony Hardenberg, voorzitter Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (Nefom). Samen met CDA-Kamerlid Wytske Postma trad hij op als jurylid van de verkiezing. “De recreërende motorfietsen maken tijdens hun toertochten veel lawaai. Ze trekken extra hard op en remmen af met veel extra lawaai. Het zijn vaak grote groepen tegelijk (soms meer dan 100) achter elkaar over kleine slingerende weggetjes. Natuurlijk zijn er ook veel motorrijders die zich keurig aan de regels houden en zonder overlast door de gebieden rijden.”

Burgemeester Roel Cazemier mocht de bijbehorende prijs in ontvangst nemen. Hij spreekt van een ‘dubieuze eer’. “Vandaar dat ik nog een keer een beroep doe op de minister om de lawaaioverlast van grote groepen motoren en motoren met een sportuitlaat aan te pakken.”

In mei 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard een motie aangenomen waarin het college van B&W wordt opgedragen een lobby te starten ter beperking van geluidhinder door uitlaten van motoren.

Cazemier: “Als gemeente werken we goed samen met de NEFOM om ook de inwoners van de Krimpenerwaard een aangename en plezierige leefomgeving te bieden. Daarom is samen met de burgemeester van buurtgemeente Lopik in oktober 2020 een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat geschreven. In deze brief vragen wij onder andere aandacht voor het verlagen van de geluidsnormen voor motoren naar een maatschappelijk acceptabel niveau. Ook vragen wij om wettelijke mogelijkheden voor de gemeenten om een maximale eis van decibels voor woongebieden in te voeren en inrijverboden voor motoren die overlast veroorzaken.”

Het ministerie heeft aangegeven een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om geluidsoverlast door motoren te verminderen. De gemeente is benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek. Cazemier: “Tot slot wil ik benadrukken dat motorrijders van harte welkom zijn in de gemeente Krimpenerwaard maar vragen hen met lage toeren te rijden en niet in groepen.”

Postma: “Stiltegebieden zijn unieke gebieden. Ze zijn waardevol voor natuur en voor mensen om even bij te komen. Het is belangrijk om daar goed mee om te gaan. Maar vooral ook om rekening met elkaar te blijven houden. Want waar stilte voor de één ontspanning is, is een motorritje dat voor een ander. En waar natuur en ruimte schaars is, geeft dat druk. Geluidsoverlast van motoren kan daardoor grenzen over gaan bij omwonenden of wandelaars, waardoor de ergernis toeneemt. En een groep overlastgevende motorrijders kan het hiermee voor een andere groep verpesten. Daarom is het belangrijk dat we dit zo effectief mogelijk aanpakken, waardoor met iedereen rekening gehouden wordt.”

De NEFOM is opgericht op 3 juli 2020. Het is de landelijke koepel van (momenteel) 65 bewonersgroepen uit tien provincies. Voorzitter Hardenberg: “Deze bewoners keren zich tegen de almaar toenemende, onnodige geluidsoverlast, die wordt veroorzaakt door een deel van het gemotoriseerde verkeer. Het doel van de NEFOM is om langs democratische weg, en via het betrekken van de EU, het Rijk, de provincies, de regio’s en de gemeenten, voor 1 juli 2023 te komen tot de invoering en handhaving van 1 maximale geluidsnorm van 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen. Deze doelstelling kan ook trapsgewijs van onderop worden bereikt, dat wil zeggen: eerst via gemeenten, regio’s en provincies en vervolgens pas landelijk en internationaal.”

Dit bericht is 2088 keer gelezen

Deel dit:

Een reactie op Vlist ‘Lawaaiigste stiltegebied’ van Nederland

  • Wij wonen langs het betreffende traject en vermoeden dat de meerderheid snapt dat iedereen van deze mooie omgeving wil genieten. Dat geldt voor wandelaars, motorrijders, grote groepen wielrenners, clubs die met oude tractoren, cabrio’s, oldtimers etc. rijden. Er zijn inderdaad wat motoren die teveel lawaai maken maar, over het hele jaar gezien, valt dat erg mee. Ik heb het sterke vermoeden dat de beperkte groep klagers, qua aantal, marginaal is ten opzichte van al die mensen die genieten van onze mooie buurt. Een deel van deze klagers zullen waarschijnlijk altijd iets vinden om zich over te ergeren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief