Archieven

Dit bericht is 473 keer gelezen

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL- Het college heeft het voorstel voor de nieuwbouw van Crimpenersteyn aangeboden aan de gemeenteraad. Na een uitgebreid participatietraject met omwonenden is het college tot een voorstel gekomen over de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de nieuwbouw. Dit voorstel is samen met omwonenden en  initiatiefnemer De Zellingen gemaakt.

Het gebouw is verouderd en voldoet niet meer. “De manier waarop De Zellingen zorg wil verlenen aan inwoners met een zorgindicatie is veranderd”, zegt De Zellingen. In het nieuwe Crimpenersteyn worden mensen niet langer opgenomen in een instelling, maar verhuizen ze naar een geschikte woning in een veilige omgeving.

“We zien dat de behoefte aan dit type woningen de komende jaren stijgt. Met alleen de vervangende nieuwbouw van Crimpenersteyn zijn we er helaas nog niet. Maar het is een belangrijke stap. We zijn daarom blij dat we samen met De Zellingen en omwonenden tot dit gedragen voorstel zijn gekomen”, zegt wethouder Hugo van der Wal.

Twee zorgconcepten
Er zijn twee zorgconcepten: wonen met 24-uurstoezicht en wonen met een Plus. “Met de twee zorgconcepten willen we bijdragen aan het behoud van levensplezier van ouderen met een zorgvraag. Door in het nieuwe Crimpenersteyn ruimte te creëren voor ontmoeting met buurtgenoten dragen we bij aan het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. En het creëren van een buurt die naar iedereen die daar woont of werkt omkijkt”, laat De Zellingen weten.

In het begin van het haalbaarheidsonderzoek leefden er veel zorgen bij omwonenden. Dit ging vooral over het verdwijnen van groen of te hoge gebouwen. Na veel overleg tussen hen, de gemeente en De Zellingen hebben alle belangen een plek gekregen. Het college spreekt haar waardering uit voor de inzet van omwonenden en De Zellingen.

2024
Na goedkeuring van de gemeenteraad werkt De Zellingen het plan samen met de gemeente en omwonenden verder uit. Daarna wordt er begonnen met de bestemmingsplanprocedure. “We hopen dat de bouw in 2024 kan starten.”

Dit bericht is 473 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief