Archieven

Dit bericht is 1119 keer gelezen

KRIMPENERWAARD- Het is een warme en droge periode in Nederland. Om te voorkomen dat het water te laag komt te staan, vraagt het hoogheemraadschap nu al om terughoudend te zijn met het gebruik van water uit sloten.

“Een aantal Nederlandse waterschappen heeft door de aanhoudende droogte en de lage waterpeilen die daardoor zijn ontstaan, een onttrekkingsverbod ingesteld”, meldt het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. “Daarmee wordt het halen en gebruiken van water uit sloten of plassen verboden. Het watersysteem en de situatie verschilt echter tussen oost en west-Nederland en per regio.”

Doordat het hoogheemraadschap maatregelen heeft genomen zoals het vroegtijdig hoog opzetten en bufferen van zoet water en het inzetten van een alternatieve zoetwateraanvoer, is het waterpeil in de sloten in ons gebied nog hoog genoeg. “Daarom stellen wij nog geen onttrekkingsverbod in met uitzondering van enkele plassen waaronder Krimpenerhout.” Voor deze plas geldt een algemeen verbod voor het onttrekken van water in verband met het behoud van de waterkwaliteit. Hier zijn dus het hele jaar door geen onttrekkingen toegestaan

‘Dijken vochtig houden’
Dijken en kades die het land achter het water droog en leefbaar houden, moeten vochtig blijven. Als deze uitdrogen, ontstaan er scheuren en is er kans op een dijkdoorbraak. De veengrond in de Krimpenerwaard door uitdroging inklinken, waardoor de grond verzakt en er veel CO2 vrijkomt. Ook kan te weinig water in de sloten slecht zijn voor planten en dieren in of langs het water.

Hoogheemraadschap: “Hoe we in tijden van watertekort het water verdelen, is landelijk afgesproken in de ‘verdringingsreeks’. De stabiliteit van de dijken (veendijken kunnen, als gezegd, doorbreken als ze uitdrogen) staat samen met het voorkomen van onherstelbare schade aan de natuur daarin bovenaan en heeft dus voorrang.”

Verdelen van water
Daarna komen drinkwater en energievoorziening. Daar weer na het op kleine schaal beregenen van kostbare gewassen. Daarna volgen de ‘overige belangen’, zoals de scheepvaart, de landbouw en de recreatie.

“Onze insteek is er op gericht zo lang mogelijk alle gebruikers van het oppervlaktewater te kunnen blijven bedienen en deze verdringingsreeks in ons gebied niet toe te hoeven toepassen. Door lage rivierafvoeren is er in heel Nederland maar weinig zoet water beschikbaar. Een beperkter gebruik van zoet water helpt dus. Dit vraagt bewustzijn en verstandige keuzes van iedereen. We roepen u daarom ook op om wel terughoudend te zijn met het gebruik van oppervlaktewater”, aldus het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Kijk voor tips en actuele informatie over droogte op www.hhsk.nl/droogte

Foto: Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

Dit bericht is 1119 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief