Archieven

Dit bericht is 1888 keer gelezen

KRIMPENERWAARD – De waterschapsbelasting voor de inwoners en bedrijven in het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stijgt volgend jaar.

Een gezin met een huurwoning in 2020 gemiddeld 278,- euro aan waterschapslasten. Een gezin met een eigen woning (WOZ-waarde 220.000,- euro) betaalt in 2020 gemiddeld 358,- euro aan waterschapsbelasting. Dit is een stijging van gemiddeld 8,- euro per huishouden.

Volgens dagelijks bestuurder Jos Verdoold, portefeuillehouder financiën, vraagt de klimaatverandering extra investeringen om de gevolgen van zowel lange droogte, als zware piekbuien op te kunnen vangen. Het college investeert hier de komende vijf jaar jaarlijks een miljoen euro extra in.

“Dit is de eerste begroting waar het nieuwe coalitieakkoord in verwerkt is. In deze begroting vallen de vijf thema’s uit dit akkoord: klimaatadaptatie, bodemdaling, klimaatmitigatie, waterkwaliteit en de relatie met onze omgeving. Daar horen maatregelen bij waar de inwoners en bedrijven in dit laagst gelegen gebied van Nederland allemaal van profiteren.”

De kosten stijgen met 2,7 miljoen euro in 2020 op een begroting van ruim 97,9 miljoen euro. Het begrotingstekort komt uit op 5,3 miljoen euro. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserves van de meerjarenraming.

Het hoogheemraadschap houdt rekening met een forse kostenstijging door tariefstijging voor afvalwaterzuivering van een naastgelegen waterschap. Dit buurwaterschap reinigt het afvalwater uit een deel van het waterschapsgebied.

Ook de cao-ontwikkeling voor het personeel is een van de oorzaken van de hogere lasten van 1,3 miljoen euro. “Op beide gevallen heeft het waterschapsbestuur zelf geen invloed, maar de kosten stijgen er wel door. Vorig jaar konden we tarieven verlagen, maar nu ontkomen we helaas niet aan een tariefstijging”, aldus Verdoold.

Investeringen in de toekomst
Het hoogheemraadschap werkt aan dijkversterking langs de Hollandsche IJssel. “We stellen nieuwe peilbesluiten op voor de Krimpenerwaard, Zuidplaspolder en Rotterdam-Centrum. Daarnaast werken we samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeente Zuidplas en de betrokken eigenaren aan oplossingen tegen bodemdaling in het restveengebied van de Zuidplaspolder. In 2020 blijven we werken aan de waterveiligheid en de waterkwaliteit. We gaan door met de uitvoering van het project Emissieloze kas voor de glastuinbouw. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor een zoetwaterfabriek op de afvalwaterzuivering Kortenoord. Deze zou tijdens droge zomers goed van pas komen.”

In de begroting staat wat het waterschap wil uitgeven in 2020 om aan zijn taken te kunnen voldoen en welke inkomsten er zijn. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft er woensdag meer ingestemd.

Op de website van het hoogheemraadschap zijn de begroting en de tarieven digitaal te zien via de link www.hhsk.nl/begroting.

Dit bericht is 1888 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief